تبلیغات
عاشقان قدس - دادگاه حریری به دنبال ایجاد جنگ داخلی در لبنان است

دبیركل حزب الله گفت: دادگاه حریری یك تصمیم بین المللی با هدف ضربه زدن به سران مقاومت و همچنین ایجاد جنگ داخلی در لبنان و یا مهم تر از آن ایجاد فتنه در كشور بخصوص میان اهل سنت و شیعیان است.

به گزارش ایرنا از بیروت، دبیركل حزب الله شنبه شب از طریق شبكه تلویزیونی المنار گفت: ما قصد داشتیم در ابتدا یك كنفرانس مطبوعاتی برگزار كنیم ولی به خاطر برخی از مشكلات فنی ، سخنان امشب من از طریق تلویزیون با شما خواهد بود.

وی افزود: سخنرانی امشب من در واقع ادامه سخنرانی چند ماه پیش من است و من ابتدا به شكل خلاصه مواردی كه قبلا گفتم بیان می كنم.

دبیركل حزب الله لبنان ادامه داد: علت اصلی سخنرانی من همانطور كه می دانید صدور كیفرخواست دادگاه حریری است كه چند تن از برادران مقاومت را كه سابقه درخشانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی دارند، متهم ساخته است.

این كیفرخواست دادگاه حریری كه امروز صادر شده، گامی از یك مسیر طولانی است كه قبلا شروع شده و نشانه های آن را بعد از پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیسی درسال 2006 میلادی بروز كرده است؛ بلافاصله بعد از این جنگ نشریه 'لوفیگارو' درخصوص متهم شدن حزب الله و سران آن به دست داشتن به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان صحبت كرد.

وی ادامه داد: این دادگاه حریری چند هدف را دنبال می كند كه بعد از پایان كار (شكست خورده)خود كه ابتدا سوریه و افسران بی گناه را متهم كرده بود، درحال حاضر حزب الله را نشانه رفته است. همچنین در گذشته تأكید كرده بودیم كه همه ما و رسانه های خبری جهان اسلام و حتی لبنان باید برای به شكست كشاندن این اهداف دادگاه حریری تلاش كنیم.

دبیركل حزب الله با تأكید بر این كه زمان صدور كیفرخواست هدف خاصی را دنبال می كند، تصریح كرد: با این خلاصه، من امشب در مورد سه موضوع صحبت خواهم كرد. اول: كمیته تحقیق بین المللی. دوم: لغو كمیته تحقیق و تشكیل دادگاه حریری و انتخاب 'دانیال بلمار' به عنوان دادستان كل این دادگاه و موضوع سوم موضع ما در برابر این كیفرخواست و چگونگی برخورد با مرحله بعدی است.

دبیركل حزب الله در ادامه سخنان خود گفت: دادگاه حریری به وسیله تصمیمی از شورای امنیت كه بر آن آمریكا تسلط دارد، تشكیل شده و ما هرگز نمی توانیم آن را لغو كنیم ولی قبلا در مورد اهداف این دادگاه صحبت كردیم.

سیدحسن نصرالله تصریح كرد: به رغم اینكه درگذشته به شكل كاملا مفصل درخصوص اهداف پرواز هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و اعتراف های مزدوران این رژیم سخن گفتیم ولی دادگاه حریری هیچ گاه رژیم صهیونیستی را به عنوان متهم معرفی نمی كند؛ درصورتی........................

دبیركل حزب الله با تأكید بر این كه زمان صدور كیفرخواست هدف خاصی را دنبال می كند، تصریح كرد: با این خلاصه، من امشب در مورد سه موضوع صحبت خواهم كرد. اول: كمیته تحقیق بین المللی. دوم: لغو كمیته تحقیق و تشكیل دادگاه حریری و انتخاب 'دانیال بلمار' به عنوان دادستان كل این دادگاه و موضوع سوم موضع ما در برابر این كیفرخواست و چگونگی برخورد با مرحله بعدی است.

دبیركل حزب الله در ادامه سخنان خود گفت: دادگاه حریری به وسیله تصمیمی از شورای امنیت كه بر آن آمریكا تسلط دارد، تشكیل شده و ما هرگز نمی توانیم آن را لغو كنیم ولی قبلا در مورد اهداف این دادگاه صحبت كردیم.

سیدحسن نصرالله تصریح كرد: به رغم اینكه درگذشته به شكل كاملا مفصل درخصوص اهداف پرواز هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و اعتراف های مزدوران این رژیم سخن گفتیم ولی دادگاه حریری هیچ گاه رژیم صهیونیستی را به عنوان متهم معرفی نمی كند؛ درصورتی كه با توجه به شواهد و قرائنی كه ارائه كردیم، این دادگاه بایستی رژیم صهیونیستی را به عنوان یكی از فرضیه ها در تحقیق خود قلمداد كند.

دبیركل حزب الله ادامه داد: علت اینكه این دادگاه به دلایل ارائه شده از طرف ما هیچ توجهی نكرد، این است كه روند تحقیق این دادگاه و خود دادگاه سیاسی است. این دادگاه به جای آن كه از رژیم صهیونیستی تحقیق نماید، از این رژیم به عنوان همكار در روند تحقیق خود استفاده كرد.

سیدحسن نصرالله با اشاره به اینكه تحقیق منصفانه و عاری از هرگونه خطا دست كم باید از كارشناسان و مشاوران بی طرفی كه هیچ دشمنی و موضع گیری های منفی ندارند، استفاده كرده باشد، گفت: قبل از آنكه دستگاه كامپیوتر ویژه كمیته تحقیق این دادگاه به دادگاه 'لاهه' منتقل شود، ابتدا از راه 'ناقوره ' به فلسطین اشغالی فرستاده شد و افسرانی كه كمیته تحقیق از آنها در كار تحقیق استفاده كرده بود، سوابق ضد مقاومت داشتند.

وی افزود: یكی از این افسران این دادگاه، یك افسر دستگاه اطلاعات آمریكا(سیا) بوده كه قبلا مسؤولیت انفجار در منطقه بئر العبد در دهه 80 قرن گذشته را برعهده داشته است و یكی دیگر از این افسران كه كمیته تحقیق از آنها استفاده كرده بود، یك افسر آمریكایی بوده كه سالهای طولانی شهید عماد مغنیه را تحت تعقیب خود قرار داده بود.

دبیركل حزب الله تصریح كرد: كسانی كه مسوؤل روشن كردن حقیقت این دادگاه شده اند، كسانی هستند كه سوابق منفی داشته و بیشترشان وابسته به دستگاه های اطلاعاتی هستند؛ آیا این افراد می توانند به حقیقت دست یابند؟

سیدحسن نصرالله ادامه داد: ما در مقابل كمیته تحقیقی قرار داریم كه نائب رییس تحقیق آن 'گیرهارد لیمان' است كه اسناد اعترافات و مدارك كمیته تحقیق را در مقابل دریافت پول می فروخت و اگر وی به امانت كمیته تحقیق خیانت می كند، پس باید دید كه وی نسبت به حقایق چه كار می كند.(شبكه المنار همزمان اسناد و فیلم این اقدام لیمان را پخش كرد)

سیدحسن نصرالله گفت: دانیل بلمار(دادستان دادگاه حریری) خود شخصا و كمیته تحقیق در قضیه شاهدان دروغین(كه با دروغ پردازی روند تحقیق را منحرف كردند) دست داشته اند و ما اطلاعات و دلایلی در اختیار داریم كه این امر را ثابت می كند ولی در مورد آن امروز هرگز صحبت نخواهیم كرد.

دبیركل حزب الله ادامه داد: مسئله بعدی در مورد تحقیق آن است كه مهم ترین شروط هر تحقیق محرمانه بودن آن است ولی جهان به خوبی می داند كه چیزی از محرمانه بودن در روند تحقیق دادگاه حریری دیده نشده و همه اطلاعات به دست آمده توسط آنها از همان ابتدا توسط روزنامه ها منتشر شد؛ در این صورت چه چیزی از صداقت و راستی این تحقیق باقی مانده است؟

سیدحسن نصرالله دبیركل حزب الله با اشاره به اینكه هدف عوامل پشت پرده دادگاه حریری، ساقط كردن دولت میقاتی به هر قیمتی است، گفت: آنها بار دیگر كیفرخواست را علم كردند تا به عنوان سلاحی برای قدرت سیاسی گروه دیگر در راستای ساقط كردن دولت استفاده شود.

دبیركل حزب الله در ادامه سخنان خود گفت: موضوع بعدی در مورد نقض امنیتی كمیته تحقیق دادگاه حریری است كه چراكه هر یك از عوامل آنها رابطه ای با دستگاه های اطلاعاتی داشته است؛ حتی گروه چهارده مارس نیز به برخی از اطلاعات این كمیته تحقیق دست یافت.

وی با اشاره به اینكه حتی بعضا خبرها عمدا از كمیته تحقیق منتشر می شد، گفت: هدف از این اقدامات زشت كردن وجهه مقاومت بود كه بدترین شكل آن انتشار پنهانی خبر این كمیته طی چند روز گذشته بود كه اسامی متهمان توسط رسانه های خبری منتشر شد و بعد از آن بلمار(دادستان دادگاه) می گوید كه اسامی متهمان محرمانه است.

دبیركل حزب الله لبنان تأكید كرد: آخرین نقطه در مورد روند تحقیق و محققان این كمیته، استفاده سیاسی از كیفرخواست برای خدمت به یك گروه است كه در واقع هیچ خدمتی به كشف حقیقت نمی كند.

سیدحسن نصرالله تأكید كرد: تمامی اسامی كه به صورت عمدی از كمیته تحقیق به بیرون انتشار یافت، كاملا با آنچه كه توسط نشریه آلمانی 'اشپیگل' و تلویزیون كانادا منتشر شد، مطابقت دارد.

وی ادامه داد: روزنامه آلمانی اشپیگل در سال 2009 میلادی در زمان انتخابات پارلمانی لبنان اسامی را منتشر كرد و هنگامی كه دولت گذشته سقوط كرد و ما برای مشورت با فراكسیون های پارلمانی رفتیم، بار دیگر كیفرخواست را به حركت درآوردند كه بر پارلمان فشار بیاورند و همچنین بعد از پایان تدوین بیانیه هیأت دولت و زمان كسب اعتماد دولت از پارلمان، كیفرخواست را صادر كردند.

دبیركل حزب الله گفت: آنها منتظر ماندند چرا كه معتقد بودند كه گروه اكثریت پارلمانی(8 مارس) در تشكیل دولت شكست خواهند خورد ولی دولت تشكیل شد و پس از آن گفتند كه باید قبل از به دست آوردن رأی اعتماد پارلمان كاری انجام دهند چرا كه هدف به هر قیمتی ساقط كردن دولت میقاتی توسط آنها بود؛ در نتیجه بار دیگر كیفرخواست را علم كردند تا به عنوان سلاحی برای قدرت سیاسی گروه دیگر در راستای ساقط كردن دولت استفاده شود.

وی با اشاره به اینكه این كیفرخواست برای تحقق عدالت نیست بلكه برای تحقق قدرت و سلطه است، افزود: برخی می گویند جوانان مان(متهمان ادعایی دادگاه) را به دادگاه معرفی كنیم تا بی گناهی آنها ثابت شود؛ در مورد این دادگاه و چگونگی تشكیل آن بار دیگر نمی خواهم صحبت كنم ولی به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، چگونگی اقدامات و اصلاحات این دادگاه، تهدید آمیز و شك برانگیز آن را نشان می دهد.

سیدحسن نصرالله گفت: دادستان كل این دادگاه و خود این دادگاه هیچ بویی از انصاف و عدالت نبرده اند و دلیل آن برخورد این دادگاه با چهار افسر لبنانی بازداشتی توسط آنها است. سرلشكر جمیل السید(یكی از افسران بازداشتی) بعد از خروج از زندان تاكنون مسئله بی گناهی خود را پیگیری می كند ولی حتی به كمترین حقوق خود دست نیافته است.

دبیركل حزب الله لبنان ادامه داد:' آنتونیو كاسیزی' بر حسب شهادت یكی از دوستان خود در یك كنفرانس ، دوست بسیار ارجمند رژیم صهیونیستی است.

وی تصریح كرد: این دوست بزرگ رژیم صهیونیستی كه از او خواسته شده كه عدالت را اجرا نماید، مقاومت و كشورهای مقاوم را تروریست می داند؛ تصور كنیم این شخصی است كه ما باید از وی انتظار تحقق عدالت را داشته باشیم.(اسناد منتشره همزمان توسط تلویزیون المنار پخش شد)

سیدحسن نصرالله تأكید كرد: از نظر كاسیزی، رژیم صهیونیسیتی تنها كشوری در منطقه است كه بر اساس قانون و حقوق بشر عمل می كند و آنچه را كه در طول شصت سال علیه فلسطینی ها رخ داده و نزدیك به 11هزار فلسطینی بازداشت شده اند، همه آن نشانه های حقوق بشر است و جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان هیچ مسئله ای نیست چراكه به نظر كاسیزی این رژیم جنگی علیه تروریسم شروع كرده است.

وی ادامه داد: آیا با توجه به این سوابق و با وجود این رییس می توان از این دادگاه انتظار داشت كه عدالت تحقق یابد؟

دبیركل حزب الله با اشاره به اینكه قوانین دادگاه حریری به طریقی تهیه شده كه از طریق آن به هر كسی كه می خواهد، می توانند اتهام وارد كنند، گفت: البته بعد از صدور كیفرخواست این دادگاه هرگز در میان لبنانی ها به خصوص میان اهل سنت و شیعیان فتنه ای روی نخواهد داد و شهروندان لبنانی باید خیالشان راحت باشند.

وی تصریح كرد: یكی از عواملی كه نشان دهنده عدم ایجاد فتنه در لبنان است، وجود دولت بی طرف نسبت به آنچه طی شش سال گذشته روی داده، است؛ البته وظیفه ما هم این است كه جلوی تحقق اهداف ترور رفیق حریری؛ اهداف دادگاه حریری و همچنین اهداف كمیته تحقیق را بگیریم.

سیدحسن نصرالله ادامه داد: گروه 14 مارس باید آنچه را كه خود تحمل آن را ندارد و همچنین آنچه را كه دولت سعد حریری تحمل آن را نسبت به موضوع كیفرخواست نداشت؛ بر دولت نجیب میقاتی تحمیل نكند.

دبیركل حزب الله لبنان سپس پرسید كه آیا اگر غیر از میقاتی، كسی دیگری در راس قدرت بود، می توانست كسانی را كه متهم هستند دستگیر كند؟ و در ادامه پاسخ داد: نه حكومت حریری و نه حكومت میقاتی نمی توانند افراد یاد شده را نه در 30 روز و نه در یك سال و نه در 30 سال دستگیر نمایند؛آنچه را كه ما با آن روبرو هستیم، جزئی از مقاومت ماست كه هرگز بر ما چیره نخواهند شد و ما با جدیت راه خود را ادامه می دهیم.

سیدحسن نصرالله به 14 مارس نصحیت كرد كه از نجیب میقاتی و از حكومت وی نخواهند كه از كیفرخواست دادگاه حریری در مقابل ماندن در قدرت حمایت كند و گفت: اگر چنین چیزی خواستید، من نسخه ای از یادداشت سران تركیه و قطر كه سعد حریری هم با تمام بندهای آن موافقت كرده را به شما می دهم و شما نیز موافقت با همان بندها از سوی میقاتی را بپذیرید.

وی گفت: در آن زمان اگر ما حریری را به عنوان نخست وزیر می پذیرفتیم، این سند توسط سوریه، تركیه، عربستان، فرانسه و قطر مورد امضا قرار می گرفت و كلینتون هم از آن استقبال می كرد اما ما آن را به دلیل تعهدات ملی مان نپذیرفتیم؛ دولتی كه حریری ریاست آن را برعهده داشت، نمی توانست كشور را به ساحل امن برساند.

سیدحسن نصرالله با اشاره به بیانیه اخیر حریری در تاریخی خواندن حكم دادگاه گفت: وی یك سال پیش می گفت، اگر كیفرخواست صادر شود،ما عقل داریم و دلیل آنها را خواهیم دید و اگر دلایل نادرست و شك برانگیز باشد، با آن موافقت نمی كنیم؛ حال امروز چه شده كه آنها(حریری و حامیانش) حكم دادگاه را تاریخی عنوان می كنند.

دبیركل حزب الله ادامه داد: كسانی با تحریك لبنانی ها قصد دارند، فتنه ایجاد كنند و همچنین برخی از مسؤولان 14مارس در فكر آن هستند ولی ما از تمامی لبنانی ها می خواهیم كه به آنها توجه نكنند.

سید حسن نصرالله گفت: دادگاه حریری از زمان تأسیس آن، یك هدف سیاسی روشن و مشخص را دنبال می كرد و تمامی دستگاههای آن در خدمت آمریكا و رژیم صهیونیستی بودند؛ در نتیجه ما این دادگاه را دشمن خود می دانیم و نباید به آن اجازه بدهیم كه كشور را به سمت جنگ داخلی بكشاند.

وی افزود: آرزوهای رژیم صهیونیستی به شكست خواهد انجامید چرا كه این رژیم براین باور است كه بعد از صدور كیفرخواست انفجاربزرگی در لبنان روی خواهد داد ولی همه باید بدانند كه مقاومت ثابت قدم، قوی و مستحكم و نسبت به گذشته قوی تر است.

سیدحسن نصرالله گفت: من به دوستان مقاومت می گویم كه نگران نباشید؛ این رویدادها هم جزئی از جنگی است كه وارد آن شده ایم؛ جنگی كه در گذشته بسیاری از لبنانی ها پرچم این مقاومت را برافراشتند و امروز این اقدامات آنها(در دادگاه حریری) بمباران خانه ها؛ به قتل رساندن زنان و كودكان و جنایت هایشان را تكمیل می كند و این برای ما امری غافل گیر كننده نیست چراكه ما از 1982 خود را برای این جنگ آماده كردیم.

وی با اشاره به روش مقاومت برای مقابله با این توطئه گفت: اگر عقل را بر اقدامات خود حاكم كنیم، می توانیم كشور را از این حادثه كه اسرائیلی ها از چند سال پیش منتظر آن بودند، نجات دهیم؛ آنها فقط با ریختن خون دیگران ادامه حیات می دهند.

دبیركل حزب الله افزود: آنچه از این دادگاه صادر شود، احكام باطلی است كه آن را نمی پذیریم و ظلم در حق افراد شرافتمند لبنانی می دانیم؛ اجازه نمی دهیم كه این دادگاه ما را تضعیف نموده و به عزت ما خدشه وارد كند.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 12 تیر 1390
نظرات()   
   
Where is the Achilles heel?
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:40 ب.ظ
Thanks , I've recently been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I've found out till now.
But, what about the bottom line? Are you sure about
the source?
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:08 ب.ظ
I need to to thank you for this fantastic read!! I
absolutely enjoyed every little bit of it.
I have you book-marked to look at new things you post…
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:24 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I've definitely picked
up anything new from right here. I did however expertise several technical points
using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get
it to load properly. I had been wondering if
your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement
in google and could damage your high quality score if advertising
and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

Lebanon, Syria Disband Israeli Spy Network Monday..........یکشنبه 14 خرداد 1391

کاریکاتور روز..........پنجشنبه 11 خرداد 1391

Hizbullah Condemns Massacre in Houla, Syria ..........چهارشنبه 10 خرداد 1391

خانواده های کشته شده در الحوله همه از هواداران نظام سوریه بودند ..........سه شنبه 9 خرداد 1391

پشت پرده جنایت هولناک" حوله" ..........سه شنبه 9 خرداد 1391

قطر به آرمانهای فلسطین خیانت کرد/ نمایش نقشه تجزیه شده و بدون قدس!..........سه شنبه 22 آذر 1390

000..........جمعه 4 آذر 1390

گزارش تلویزیون اسرائیل : قذافی یهودی است ..........پنجشنبه 3 آذر 1390

هزار موشکی که خواب را از چشمان صهیونیستها ربوده..........چهارشنبه 2 آذر 1390

خودداری آزادگان فلسطینی از امضای تعهدنامه عدم بازگشت به مقاومت علیه صهیونیستها..........سه شنبه 1 آذر 1390

یک مقام ارتش اشغالگر قدس: ایران می تواند عمق اسرائیل را مورد حمله قرار دهد..........سه شنبه 1 آذر 1390

00..........سه شنبه 1 آذر 1390

موساد برای جاسوسی از ترکیه توافقنامه سری با یونان امضا کرد..........سه شنبه 1 آذر 1390

چرا اسراییل نتوانست محل اختفای شالیط را شناسایی کند؟ ..........چهارشنبه 27 مهر 1390

حماس روز آزادی اسرا را تعطیل رسمی اعلام کرد ..........چهارشنبه 27 مهر 1390

همه پستها